Poradnia Internistyczna

Realizacja zadań POZ  przez lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom często pojawiającym się w populacji.

w zakresie działań mających na celu utrzymanie zdrowia

 • edukacja zdrowotna pacjenta i członków jego rodziny
 • systematyczna i okresowa ocena stanu zdrowia pacjentów 
 • uczestnictwo w realizacji programów promocji zdrowia
 • inicjacja działań na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej
 • orzekanie o zdolności do pracy i nauki
 • opiniowanie o stanie zdrowia

w zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób

 • identyfikowanie czynników ryzyka oraz zagrożenia zdrowotnego pacjentów
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na ich ograniczenie lub eliminację
 • koordynowanie wykonania i kwalifikacja do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych 
 • uczestnictwo w realizacji programów profilaktycznych
 • współpraca ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi celem uniknięcia lub zmniejszenia zagrożenia epidemią

w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób

 • planowanie i koordynacja postępowania diagnostycznego
 • informowanie pacjenta o możliwościach postępowania diagnostycznego oraz wskazanie struktury systemu ochrony zdrowia właściwej do jego przeprowadzenia
 • badanie przedmiotowe pacjenta z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
 • wykonanie lub zlecanie wykonanie badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych i obrazowych
 • kierowanie pacjenta na konsultacje specjalistyczną celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki
 • kierowanie pacjenta do jednostek lecznictwa zamkniętego celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki
 • analiza wyników badań i konsultacji wykonanych w innych strukturach systemu ochrony zdrowia

w zakresie działań mających na celu leczenie chorób

 • planowanie i uzgadnianie z pacjentem postępowania terapeutycznego
 • planowanie działań edukacyjnych mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta
 • zlecanie i monitorowanie leczenia farmakologicznego
 • wykonywanie zabiegów i procedur leczniczych
 • kierowanie do placówek ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego
 • kierowanie do oddziałów lecznictwa stacjonarnego a także do zakładów opieki długoterminowej
 • kierowanie do leczenia uzdrowiskowego
 • współdziałanie z jednostkami ratownictwa medycznego
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy lub nauki 
 • integrowanie, koordynacja lub kontynuacja działań leczniczych podejmowanych w odniesieniu do jego pacjenta przez różnych świadczeniodawców z różnych poziomów systemu ochrony zdrowi

w zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta

 • wykonanie zabiegów i procedur rehabilitacyjnych, stosownie do posiadanych kwalifikacji i możliwości
 • zlecanie i monitorowanie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych stosownie do posiadanych kwalifikacji
 • zlecanie wydania pacjentowi środków zabezpieczenia ortopedycznego

Zapewniamy:

 • wykonywanie zabiegów ambulatoryjnych w gabinecie zabiegowym
 • wizyty domowe internistów

Na miejscu istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych, konsultacji 
specjalistycznych, szczepień.

Przyjmuje:

1. lek. Alina Zakrzewska, specjalista chorób wewnętrznych
2. lek. Alicja Skrzypczyk, specjalista chorób wewnętrznych
3. lek. Maria Rykowska, medycyna rodzinna
4. lek. Agnieszka Jagieła - Szymala, specjalista chorób wewnętrznych
5. lek. Mariola Okopień, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Alina Zakrzewska

- Absolwentka Wydziału Lekarskiego  Śląskiej Akademii Medycznej 
- Specjalista I stopnia - choroby wewnętrzne
- Uprawnienia dot. wykonywania badań z zakresu medycyny pracy


  Doświadczenie zawodowe:
- Pracuje w Centrum Zdrowia w Mikołowie oraz posiada własny Gabinet internistyczny i profilaktyczny
- Pracowała na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Mikołowie, a także jako kierownik Przychodni Rejonowej w Mikołowie oraz kierownik Przyzakładowej Przychodni przy Fabryce Palenisk Mechanicznych w Mikołowie
lek. Alicja Skrzypczyk

- Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
-Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych  Doświadczenie zawodowe:
- Pracowała w: Szpitalu Miejskim w Tychach, Pogotowiu Ratunkowym w Tychach, w POZ w Tychach. 
- Pracuje w N.Z.O.Z Medico i Ultra Med Strefa
lek. Maria Rykowska

- Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej 
- Studia Podyplomowe na Akademii Pedagogicznej na kierunku Logopedia, w Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
  Doświadczenie zawodowe:
- I Oddział Anestezjologii, Szpital nr 2 w Bytomiu - Młodszy Asystent
- Lekarz POZ - chwila obecna 
- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny w Katowicach - Lekarz konsultant 
lek. Agnieszka Jagieła-Szymala

- Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
- Specjalista chorób wewnętrznych
- Specjalizuje się w diabetologii

- Uczestniczka wielu ogólnopolskich konferencji z zakresu diabetologii organizowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz licznych spotkań naukowych inicjowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich

Wybrane kursy:
- Diabetologia wieku rozwojowego
- Żywienie w cukrzycy 
- USG jamy brzusznej
lek. Mariola Okopień

- Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
- Specjalista chorób wewnętrznych
- Kurs : endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego