Medycyna Pracy

Medycyna Pracy - to nasz główny obszar działania, w którym możemy poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i niemałymi sukcesami. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wszystkimi koniecznymi konsultacjami wykonujemy w czasie jednej wizyty w naszej poradni. W ramach Medycyny Pracy świadczymy następujące usługi:

 • Badania wstępne
 • Badania okresowe
 • Badania kontrolne
 • Badania wysokościowe
 • Badania kierowców/ także do prawa jazdy/
 • Badania sanitarno – epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia
 • Badanie kandydatów do każdego typu szkoły
 • Inne

Dodatkowo na zlecenie pracodawcy wykonujemy dodatkowe świadczenia:

 • Wizytacja zakładu pracy oraz przegląd stanowisk pracy przez lekarza Medycyny Pracy.
 • Współpraca ze służbami i komisją BHP w zakresie oceny warunków pracy, analizy wypadków w pracy oraz ich następstw.
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Akcje profilaktyczne, w tym szczepienia ochronne.
 • Organizacja i prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego na terenie zakładu pracy.

Wszystkie usługi i badania wykonywane są przez kompetentny i wykwalifikowany personel posiadający wszelkie wymagane uprawnienia.

 • Lekarz medycyny pracy - specjalista uprawniony do badania kandydatów na pracowników. Posiada uprawnienia do badania kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz świadectwa kwalifikacyjne. Przeprowadza badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Lekarze specjaliści - okulista, laryngolog, kardiolog i neurolog. Zatrudnienie lekarzy specjalistów pozwala nam wykonywać na miejscu wszystkie konieczne konsultacje.
 • mgr psychologii - posiada wszystkie konieczne uprawnienia do przeprowadzania badań psychotechnicznych kierowców, oraz konsultacji psychologicznych wymaganych na innych stanowiskach pracy.
 • Pielęgniarki - specjalistki medycyny pracy, wykonują między innymi takie badania jak EKG, badanie audiometryczne i spirometryczne.
 • Rejestratorka medyczna - przyjmuje osobiste i telefoniczne zgłoszenia na badania oraz kontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi za badania pracownicze w zakładach pracy.
 • Laborantka medyczna - pobiera materiały do badań laboratoryjnych
Usługi realizowane w ramach Medycyny Pracy:

Audiogram: poniedziałek - piątek  od 07.00 do 18.00

Spirometria: poniedziałek - piątek od 07.00 do 18.00

EKG: poniedziałek - piątek  od 07.00 do 18.00

Konsultacja okulistyczna: środa i piątek od 09.10 do 11.00 oraz czwartek od 08.10 do 10.00

Konsultacja laryngologiczna: poniedziałek - piątek  od 07.00 do 09.00

Konsultacja neurologiczna: środa i czwartek o  07.00 oraz piątek o 08.30

Badania psychotechniczne: środa o 08.00, czwartek o 06.30,  piątek o 07.30

Konsultacja psychologiczna: środa o 08.00, czwartek o 07.30, piątek o 07.30

Laboratorium: poniedziałek - piątek od 07.00  do  09.00

Konsultacja lekarza medycyny pracy:
poniedziałek  od 07.30  do 14.00
wtorek od 07.00 do 09.00 i  od 10.00  do 13.30 (co drugi tydzień) 
środa od 07.00 do 08.30 i  od 09.30 do14.00 
czwartek od 07.00 do.09.00, od 10.00 do 13.30, od 14.30 do 16.00
piątek od 07.00  do 09.00

Badania można wykonać w:

Poradni Medycyny Pracy
43-100 Tychy
ul Fabryczna 2

Telefon: (32) 218-02-60
                513 - 124 - 993