Poradnia Neurologiczna

Świadczy usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  • Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
  • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
  • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  • Inne zaburzenia układu nerwowego
  • Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
  • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
  • Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
  • Zaburzenia okresowe i napadowe
  • Zaburzenie obwodowego układu nerwowego
- Wykonywane są konsultacje neurologiczne, na zlecenie innych specjalistów
- Poradnictwo w zakresie higieny układu nerwowego

Przyjmują:
lek. Barbara Rutka, specjalista II stopnia z neurologii          lek. Lucjan Kirmes, specjalista II stopnia z neurologii

lek. Barbara Rutka

- Absolwentka  Akademii Medycznej we Wrocławiu
- Specjalista  II st. z neurologii
- Od 24 lat prowadzi Poradnie Neurologiczne
Lubi swoją pracę. Stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc regularnie w zebraniach i konferencjach neurologicznych
lek. Lucjan Kirmes

- Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej 
- Specjalista II st. z neurologii 
- Oddział Neurologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach