Poradnia Ortopedyczna

Możliwe leczenie ambulatoryjne pacjentów 
po przebytych zabiegach operacyjnych ortopedycznych

Diagnostyka i leczenie chorób i urazów narządu ruchu:

 • w obrębie obręczy barkowej,  kończyny górnej, kręgosłupa, miednicy i kończyny dolnej
 • układu więzadłowo-torebkowego
 • uszkodzeń mięśni i ścięgien

Kwalifikujemy do nastepujących zabiegów operacyjnych:

- w obrębie barku i ramienia:

 • Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania obojczyka
 • Otwarta repozycja i stabilizacja zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 • Plastyka w zastarzałym zwichnięciu stawu barkowo-obojczykowego
 • Artroskopia diagnostyczna i operacyjna barku
 • Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej
 • Otwarta naprawa rozerwania rotatorów
 • Przecięcie ścięgna mięśnia dwugłowego
 • Tenodeza ścięgna mięśnia dwugłowego
 • Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania kości ramiennej
 • Leczenie operacyjne „łokcia tenisisty”
 • Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego

- w obrębie łokcia i przedramienia:

 • Osteotomia skracająca kości łokciowej
 • Otwarta repozycja i stabilizacja złamania dalszego końca kości promieniowej
 • Osteotomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu złamania dalszego końca kości promieniowej
 • Szycie ścięgien prostownika
 • Szycie ścięgna zginacza
 • Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania kości przedramienia
 • Wycięcie kaletki łokciowej
 • Odbarczenie zespołu rowka nerwu łokciowego
 • Odbarczeniu nerwu międzykostnego tylnego

- w obrębie nadgarstka i ręki:

 • Odbarczenie nerwu w zespole kanału nadgarstka
 • Odbarczenie nerwu w zespole kanału Guyona
 • Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena
 • Operacja palca zatrzaskującego
 • Wycięcie torbieli galaretowatej nadgarstka
 • Leczenie operacyjne choroby de Quervaina 
 • Korekcja palca butonierkowatego
 • Korekcja palca młoteczkowatego
 • Usztywnienie stawu międzypaliczkowego
 • Otwarta repozycja i stabilizacja złamania paliczka, kości śródręcza, kości łódeczkowatej
 • Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej nadgarstka
 • Osteotomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu kości śródręcza i paliczków
 • Zabiegi naprawcze uszkodzeń ścięgien zginaczy i prostowników palców


- w obrębie stawu biodrowego i uda:

 • Biodro trzaskające
 • Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania końca bliższego, trzonu oraz końca dalszego kości udowej


- w obrębie kolana i podudzia:

 • Artroskopia diagnostyczna i operacyjna kolana
 • Wycięcie kaletki przedrzepkowej
 • Uszkodzenia łąkotek artroskopowa resekcja
 • Szycie uszkodzonej łąkotki
 • Resekcja cysty Bakera
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
 • Osteotomie korekcyjne podudzia
 • Otwarta repozycja i stabilizacja złamań kości podudzia
 • Plastyka zerwanego ścięgna Achillesa


- w obrębie stawu skokowego i stopy:

 • Artroskopia diagnostyczna i operacyjna stawu skokowego
 • Usztywnienie stawu skokowego
 • Otwarta repozycja i stabilizacja złamania kości śródstopia
 • Zabieg korekcyjny palucha koślawego
 • Leczenie operacyjne palucha sztywnego (resekcja wyrośli kostnych)
 • Zabieg korekcyjny palca młoteczkowatego
 • Operacyjne leczenie metatarsalgii
 • Zabiegi naprawcze uszkodzeń ścięgien 
Kwalifikujemy  do podania płytkowego czynnika wzrostu PRP oraz kwasu hialuronowego

Płytkowy czynnik wzrostu - PRP – osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest autologicznym koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Krwinki płytkowe uwalniają siedem podstawowych czynników wzrostu odpowiedzialnych za procesy gojenia. Są to przede wszystkim trzy izomery PDGF (αα,ββ,αβ), TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF. PRP zawiera również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibrynę, fibronektynę oraz vitronektynę.

Otrzymywanie PRP

PRP otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pełnej. Cały proces może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych jednak spełnione muszą być określone wymogi dotyczące sterylności i dokładności urządzenia, aby nie dochodziło do uszkodzenia czy nawet lizy płytek krwi. Wyniki niektórych badań dowodzących nieskuteczności PRP okazały się być zafałszowane właśnie z powodu użycia nieodpowiednich urządzeń do pozyskania osocza bogatopłytkowego.Czynniki wzrostu uwalniane są z płytek poprzez degranulację ziarnistości α, ok. 10 minuty od inicjacji procesów krzepnięcia krwi. 

Większość czynników wzrostu uwalniana jest z trombocytów w ciągu pierwszej godziny i po przejściu przez błonę komórki macierzystej natychmiast wiąże się z sąsiadującymi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. Receptory transbłonowe aktywują następnie szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, który z kolei wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie występują działania mutagenne a jedynie stymulacja normalnego procesu gojenia.Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu preformowanych, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera a funkcje stymulacji gojenia przejmują makrofagi.

Bezpieczeństwo stosowania PRP

PRP jest preparatem autologicznym i jako taki nie stanowi źródła zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby czy HIV. Jedynym zagrożeniem może wydawać się trombina wołowa dodawana do osocza bogato płytkowego jako aktywator krzepnięcia. Nieprawidłowa odpowiedź na ten składnik bywa jednak rzadka.

Zastosowanie

- łokieć tenisisty, łokieć golfisty
- zwyrodnienie ścięgna Achillesa
- kolano skoczka
- ostrogi piętowe
- uszkodzenie stożka rotatorów / bark/
- zaburzenia wzrostu kostnego
- uszkodzenie mięśni i ścięgien
- choroba zwyrodnieniowa stawów
- medycyna estetyczna

Kwas hialuronowy nadzieją na zdrowe stawy

Kwas hialuronowy jest głównym składnikiem płynu stawowego i jest wytwarzany przez błonę maziową torebki stawowej. Kwas hialuronowy sprawia że płyn stawowy ma właściwości lepko sprężyste co pozwala na prawidłowe ruchy stawu. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów zmniejsza się stężenie hialuronianu w płynie stawowym. Można uzupełnić te ubytki jego syntetycznym odpowiednikiem wprowadzanym dostawowo w iniekcjach. 
Stosujemy dostawową suplementację kwasu hialuronowego w bezbolesnych iniekcjach.Taki zabieg powoduje wzrost lepkości i elastyczności płynu stawowego, odżywienie oraz zwiększenie ‘’ śliskości’’ chrząstki stawowej.
Podany kwas hialuronowy zapewnia płynny ruch i zmniejsza tarcie powierzchni stawowych oraz odżywia chrząstkę stawową. W znacznym stopniu zmniejsza dolegliwości bólowe. Zaletą podawania kwasu hialuronowego jest prawie całkowity brak efektów ubocznych
Ambulatoryjnie w gabinecie zabiegowym wykonujemy:
 • opatrywanie ran 
 • zakładanie gipsów i ortez
 • Usunięcie materiału zespalającego przezskórnego ( groty Kirschnera)
Wykonujemy także:
 - TG
- densytometrię

USG, w tym:
- badanie stawów biodrowych u dzieci
- badanie stawów kolanowych

- zabiegi rehabilitacyjne
- masaż ręczny

Przyjmują:

lek. Jarosław Tamborski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Jan Bonikowski, ortopeda traumatolog

lek. Krzysztof Wienzek, specjalista chirurgii urazowo - ortopedycznej

lek. Paweł Pawlus, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Ludwina Maria Machała, specjalista w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. Jarosław Tamborski

- Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
- Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- Uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych szkoleń, kursów oraz kongresów dotyczących traumatologii narządu ruchu
lek. Jan Bonikowski

- Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie 
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szp. Woj. Skierniewice zakończony egzaminem specjalizacyjnym 


Doświadczenie zawodowe:
- ZOZ Pszczyna por. międzyzakładowa i Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szp. Woj. Tychy 
- ZOZ Pszczyna poradnia chirurgiczna
- Spółdzielnia Inwalidów "Odnowa" kierownik przychodni zakładowej 
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Pszczynie asystent 
- NSZOZ Traumadent w Pszczynie i Ośrodek Rehabilitacji Euromed w Tychach - lekarz przychodni 
lek. Krzysztof Wienzek

- Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
- Uczestnik wielu kursów oraz szkoleń z zakresu chirurgii stawu kolanowego oraz stawu barkowego
lek. Paweł Pawlus

- Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
- Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- Uczestnik wielu ogólnopolskich szkoleń, kursów oraz kongresów

 Zainteresowania:
 - chirurgia stawu kolanowego,skokowego oraz ręki
-  endoprotezoplastyka stawów biodrowego i kolanowego 
-  traumatologia narządu ruchu
- ultrasonografia narządu ruchu

Doświadczenie zawodowe:
2013 – nadal  Asystent Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala nr 2 w Mysłowicach.
2010 - 2013 Asystent Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu Megrez Sp. z o.o. 

2010 - 2016 Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach
2006 - 2010 Młodszy asystent na Oddziale Urazowo - Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 1 w Tychach 
 
lek. Ludwina Maria Machała

- Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
- Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- Wykonuje również usg stawów biodrowych niemowląt


Doświadczenie zawodowe:
2016 - nadal - Szpital Miejski nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach, Oddział Urazowo-Ortopedyczny
2013 - 2016 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Klinika Chirurgii Dziecięcej, Oddział Urazowo-Ortopedyczny
2005 - nadal -  Szpial Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej, Oddział Urazowo-Ortopedyczny