Poradnia Psychologiczna

Diagnostyka, zapobieganie i leczenie zaburzeń procesów psychicznych, w tym:

 • zaburzeń nastrojów (stanów depresyjnych, maniakalnych)
 • zaburzeń lękowych
 • chorób psychosomatycznych
 • zaburzeń odżywianiauzależnień i współuzależnień

Pomoc psychologiczna w sytuacjach stresu, wynikającego m.in. z:

 • kryzysów życiowych
 • żałoby

Oferujemy również  pomoc psychologiczną dla dzieci

Prowadzimy:

Terapię behawioralną dla osób doświadczających:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń odżywiania
 • kryzysów życiowych
 • trudności w relacjach międzyludzkich, poczucia osamotnienia
 • trudności z komunikacją, asertywnością
 • problemów emocjonalnych
 • nadmiernego stresu, wypalenia zawodowego
 • zdarzeń traumatycznych (żałoba, nagłe wypadki, itp.)
 • niskiej samooceny 

Treningi psychologiczne w zakresie:

doskonalenia efektywnej nauki dla dzieci od lat 10, młodzieży i studentów umożliwiające:
 • nabycie technik szybkiego zapamiętywania
 • poprawę koncentracji i selekcji uwagi
 • nabycie technik sprawnej nauki
doskonalenia zarządzania sobą w czasie, umożliwiające nabycie umiejętności
 • bardziej efektywnego działania (efektywna praca, efektywny biznes, bardzo szybkie efekty)
 • wyznaczania celów priorytetowych przy dużej liczbie zadań
 • radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz ochrony przed zaburzeniami zdrowotnymi związanymi ze stresem
 • rozwoju życia prywatnego i zwiększenia czasu dla rodziny
 • efektywnego zarządzania innymi

W ramach Poradni Psychologicznej funkcjonuje Pracownia Badań Psychotechnicznych, gdzie wykonywane są badania psychologiczne dla: 

 • kierowców zawodowych (kat C, D)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów nauki jazdy i kandydatów na instruktorów
 • egzaminatorów
 • motorniczych
 • kierowców skierowanych przez Komendy Policji z powodu przekroczenia liczby punktów karnych, spowodowania wypadku, zatrzymania pod wpływem alkoholu

Prowadzimy także konsultacje w ramach medycyny pracy dla:

 • kierowców prowadzących pojazdy służbowe (kat. B i C)
 • operatorów wózków jezdniowych
 • operatorów suwnicy
 • operatorów podestów ruchomych
 • operatorów maszyn budowlanych
 • operatorów maszyn w ruchu
 • członków OSP
 • osób pracujących w narażeniu na czynniki chemiczne
 • osób pracujących na stanowiskach z narażeniem życia, osób pracujących na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością i dużym dopływem informacji
Na badanie należy zgłosić się zdrowym, wyspanym, w miarę możliwości wypoczętym. 
Przed badaniem należy zachować 24h abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Przyjmuje: mgr psychologii Agnieszka Błach - Tomera, specjalista terapii dzieci i młodzieży

mgr psychologii Agnieszka Błach - Tomera

- Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersystetu Śląskiego w Katowicach
- Studia podyplomowe z zakresu coachingu

- Posiada między innymi uprawnienia:
*mediatora
*do przeprowadzania badań na posiadanie broni
*do przeprowadzanie badań psychotechnicznych i innych

W ramach jej zainteresowań są również:

*zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
* trudności szkolne dzieci i młodzieży
*pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych np. rozwodu