Laryngologiczne

Operacje laryngologiczne:

  • operacje endoskopowe zatok (FESS) 
    - jednostronna
    - dwustronna
    - z zastosowaniem shavera
    - z zastosowaniem hydrodebridera
    - reoperacja z hydrodebriderem    
    - kompleksowa operacja zatok i nosa wewnętrznego(przegroda, zatoki, małżowiny, shaver, hydrodebrider)
 
  • plastyczna operacja przegrody nosa
    - w znieczuleniu miejscowym
    - w znieczulenu ogólnym
    - endoskopowa operacja przegrody nosa

  • operacje polipów nosa
    - endoskopowo w  znieczuleniu miejscowym
    - endoskopowo w znieczuleniu ogólnym
    - z zastosowaniem shavera w znieczuleniu ogólnym

  • operacje małżowin nosowych
    - w znieczuleniu miejscowym
    - w  znieczuleniu ogólnym

  • operacje łączone (przykłady)
    - FESS + operacja przegrody nosa w znieczuleniu ogólnym
    - FESS + operacja polipów w znieczuleniu ogólnym
    - FESS + operacja przegrody + operacja małżowin nosa
-     operacja przegrody nosa i usunięcie polipów w znieczuleniu miejscowym lub  ogólnym


Wykonujemy również operacje laryngologiczne dzieciom:

- adenotomię (usunięcie trzeciego migdała)
- tonsilektomię (usunięcie migdałków podniebiennych)