Ortopedyczne

Zabiegi ortopedyczne:

Zabiegi w obrębie kończyny górnej:

 • Odbarczenie nerwu w zespole kanału nadgarstka i kanału Guyona (neuromobilizacja i leczenie operacyjne)

 • Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena
 • Leczenie operacyjne choroby de Quervaina
 • Leczenie operacyjne "palca zatrzaskującego"
 • Leczenie operacyjne uszkodzenia ścięgna zginacza i prostownika palca

 • Wycięcie torbieli galaretowatej (gangilion)
 • Wycięcie kaletki wyrostka łokciowego

 • Tenodeza ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia

Zabiegi w obrębie kończyny dolnej:

 • Biodro trzaskające (plastyka powięzi)

 • Wycięcie kaletki podrzepkowej
 • Wycięcie torbieli podkolanowej 
 • Wycięcie torbieli galaretowatej w obrębie stopy

 • Leczenie operacyjne uszkodzenia ścięgna Achillesa
 • Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien w obrębie stopy

Zakres zabiegów jest stale poszerzany.

Na terenie naszego szpitala stosujemy zabiegi z użyciem płytkowego czynnika wzrostu PRP oraz kwasu hialuronowego. 

Wykonują je:
lek. Jarosław Tamborski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Paweł Pawlus, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Płytkowy czynnik wzrostu - PRP – osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest autologicznym koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Krwinki płytkowe uwalniają siedem podstawowych czynników wzrostu odpowiedzialnych za procesy gojenia. Są to przede wszystkim trzy izomery PDGF (αα,ββ,αβ), TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF. PRP zawiera również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibrynę, fibronektynę oraz vitronektynę.

Otrzymywanie PRP

PRP otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pełnej. Cały proces może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych jednak spełnione muszą być określone wymogi dotyczące sterylności i dokładności urządzenia, aby nie dochodziło do uszkodzenia czy nawet lizy płytek krwi. Wyniki niektórych badań dowodzących nieskuteczności PRP okazały się być zafałszowane właśnie z powodu użycia nieodpowiednich urządzeń do pozyskania osocza bogatopłytkowego.Czynniki wzrostu uwalniane są z płytek poprzez degranulację ziarnistości α, ok. 10 minuty od inicjacji procesów krzepnięcia krwi. 

Większość czynników wzrostu uwalniana jest z trombocytów w ciągu pierwszej godziny i po przejściu przez błonę komórki macierzystej natychmiast wiąże się z sąsiadującymi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. Receptory transbłonowe aktywują następnie szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, który z kolei wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie występują działania mutagenne a jedynie stymulacja normalnego procesu gojenia.Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu preformowanych, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera a funkcje stymulacji gojenia przejmują makrofagi.

Bezpieczeństwo stosowania PRP

PRP jest preparatem autologicznym i jako taki nie stanowi źródła zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby czy HIV. Jedynym zagrożeniem może wydawać się trombina wołowa dodawana do osocza bogato płytkowego jako aktywator krzepnięcia. Nieprawidłowa odpowiedź na ten składnik bywa jednak rzadka.

Zastosowanie

- łokieć tenisisty, łokieć golfisty
- zwyrodnienie ścięgna Achillesa
- kolano skoczka
- ostrogi piętowe
- uszkodzenie stożka rotatorów / bark/
- zaburzenia wzrostu kostnego
- uszkodzenie mięśni i ścięgien
- choroba zwyrodnieniowa stawów
- medycyna estetyczna

Kwas hialuronowy nadzieją na zdrowe stawy

Kwas hialuronowy jest głównym składnikiem płynu stawowego i jest wytwarzany przez błonę maziową torebki stawowej. Kwas hialuronowy sprawia że płyn stawowy ma właściwości lepko sprężyste co pozwala na prawidłowe ruchy stawu. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów zmniejsza się stężenie hialuronianu w płynie stawowym. Można uzupełnić te ubytki jego syntetycznym odpowiednikiem wprowadzanym dostawowo w iniekcjach. 

Stosujemy dostawową suplementację kwasu hialuronowego w bezbolesnych iniekcjach.Taki zabieg powoduje wzrost lepkości i elastyczności płynu stawowego, odżywienie oraz zwiększenie ‘’ śliskości’’ chrząstki stawowej. 

Podany kwas hialuronowy zapewnia płynny ruch i zmniejsza tarcie powierzchni stawowych oraz odżywia chrząstkę stawową. W znacznym stopniu zmniejsza dolegliwości bólowe. Zaletą podawania kwasu hialuronowego jest prawie całkowity brak efektów ubocznych

Zabiegi operacyjne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym i ogólnym.