Urologiczne

Zabiegi urologiczne:

 • nakłucie nadłonowe pęcherza moczowego
 • założenie taśmy TVT
 • operacja stulejki
 • operacja wodniaka jądra i wodniaka najądrza
 • wycięcie jądra - guz jądra
 • operacja przetoki pęcherzowo – pochwowej
 • usunięcie polipa cewki moczowej - mięsko cewkowe
 • wycięcie torbieli okołocewkowej
 • nacięcie ujścia cewki moczowej
 • nakłucie i odbarczenie nerki- nefrostomia
 • biopsja Tru-Cat prostaty
 • endoskopowe usunięcie zwężenia cewki moczowej
 • nacięcie ujścia moczowodowego- przez cewkę moczową
 • cysto- i uretrocystoskopia
 • usunięcie kamienia z cewki moczowej
 • elektroresekcja stercza – TURP
 • elektroresekcja guza pęcherza – TURT
 • endoskopowe usunięcie kamienia z moczowodu
 • usunięcie kamienia z pęcherza moczowego
 • wprowadzenie cewnika D-J
 • usunięcie cewnika D-J